Kalendář výročí a svátků na hippy.ru

 

Na webu hippy.ru (který je ovšem fyzicky umístěn v Holandsku a v Rusku je přístup na něj blokován Roskomnadzorem – dokonce byl nedávno v Rusku schválen zákon proti obcházení těch blokací, ale kdo chce a ví jak na to, nejspíš nějakou cestičku najde – jen bude oproti době před platností onoho zákona o něco složitější) se objevil docela kalendář některých někdy více, ale častěji méně známých svátků, z něhož by bylo záhodno aspoň něco ocitovat.

Nakonec jsem to přeložil celé (a respektoval i to, že ten kalendář začíná březnem a končí únorem) a necenzuroval, ačkoli vůči potratům mám určité výhrady (podle mě je to zlo, jen se lze ptát, zda jejich kriminalizace není zlem ještě větším; každopádně je lepší, pokud se potratům, či spíš jejich příčinám, předchází, třeba i kvalitní antikoncepcí, dostupností zzv. baby-boxů apod.). Možná je tam i trochu „přegenderováno“ 🙂 , jakkoliv proti rozmanitosti v této oblasti nic nemám (pokud jde o vzájemně odsouhlasené vztahy mezi dospělými partnery / partnerkami).

Ba Den Tibetu, který tam podle mě chyběl. jsem přidal. A k některým výročím přidal své poznámky

Pokračování textu

Reklamy
Rubriky: Politika a podobné jevy, Právo a spravedlnost (ne však stejnojmenná strana!), Výročí | Štítky: , , , | Napsat komentář

Zjednotení za mier / Společně za mír / United for Peace / Все за мир / Egységesen a békéért / Gemeinsam für den Frieden / Razem o Pokój

Následující výzva vznikla jako reakce na krajně nepříznivou mezinárodní situaci, která je jednou z nejhorších od skončení studené války v roce 1990. Originál vznikl v květnu 2015 převážně na Slovensku, jeho signatáři jsou však i některé české osobnosti, a to poměrně pestrého složení. Pokračování textu

Rubriky: Oznámení, Politika a podobné jevy | Štítky: , , , , , , | Napsat komentář

Veřejná sbírka na opravu kostela v osadě Zwetbau (Svatobor)

V osadě Zwetbau (Svatobor), která je od 1. ledna 2016 součástí obce Doupovské Hradiště (předtím byla součástí vojenského újezdu Hradiště (Doupov)), se nachází značně zdevastovaná ruina kostela Nanebevzetí Panny Marie. Chrám byl vybudován z prostředků hraběte Františka Josefa Černína podle projektu Františka Maxmiliána Kaňky v letech 1731 – 1736 na místě starší svatyně. Postupně byl vybaven bohatým mobiliářem.

Špatné časy pro kostel – a vlastně nejen pro něj – nastaly po nuceném vysídlení dosavadních německy mluvících obyvatel (pro ně to ostatně byly špatné časy také) a ještě horší po únoru roku 1953. kdy byla osada začleněna do nově zřízeného vojenského újezdu Hradiště. Kostel se stal majetkem armády, přestal sloužit svému účelu a jeho vybavení bylo rozvezeno do jiných kostelů. V únoru 1964 byl kostel sice zapsán do seznamu kulturních památek, avšak armáda jej nadále využívala ne zcela důstojně – jako skladiště řepky. Poté, co byl v roce 1966 kostel poničen (zřejmě úmyslně založeným) požárem (podle VLS prý v důsledku samovznícení semen řepky), péče o něj ustala zcela. Postupně se mj. propadla klenba presbytáře a část zdiva jeho závěru se zřítila. V nezastřešenou zříceninu se změnila rovněž barokní fara, která byla vybudována jako součást barokního kostelního areálu.

Teprve v roce 2003 začala armáda pracovat na aspoň základním zabezpečení dosud naprosto neudržované ruiny. Zřícený závěr presbytáře byl dozděn a kostel provizorně zastřešen.

Počátkem roku 2016 se pak armáda kostela „elegantně“ zbavila tím, že byl spolu s přilehlou osadou Zwetbau (Svatobor) z vojenského újezdu vyčleněn a převeden do majetku nově zřízené obce Doupovské Hradiště.

Kostel se nadále nachází ve značně nedobrém stavu – nutnou obnovu potřebuje zejména triumfální oblouk a přilehlý úsek klenby lodi. Cena základní opravy se odhaduje na 4.5 miliónu korun, úplná obnova by měla vyjít 40 miliónů korun.

Stav kostela nebyl lhostejný některým místním patriotům, z nichž asi nejvýraznější osobností je Jaroslav Vyčichlo, zakladatel (a nejspíš nadále většinový autor) webu http://pamatkyaprirodakarlovarska.cz a v poslední době též předseda Spolku pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska

Z iniciativy uvedeného spolku byla 1. listopadu 2017 vyhlášena veřejná sbírka na obnovu onoho kostela. Peněžní prostředka je možno vkládat do kasičky na obecním úřadu v Lučinách (obecní úřad pro obec Doupovské Hradiště), případně posílat na transparentní účet 2501304829/2010 . V době psaní tohoto článku na něm bylo celkem 64 945,00 Kč, tj. pořád ještě je na co vybírat – a zdá se, že ještě dlouho bude – snad ten kostel do té doby nespadne. (Ale zázraky se někdy dějí – vzpomeňme na Neratov. Pozoruhodné je to, že i tamní kostel je zasvěcen Nanebevzetí Panny Marie)

Více informací o sbírce na webu spolku je zde: http://dokumentacepamatek.cz/verejna-sbirka-na-opravu-kostela-ve-svatoboru/

Případně lze informaci o sbírce najít výše uvedeném webu věnovaném Karlovarsku: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/aktuality/verejna-sbirka-na-opravu-kostela-nanebevzeti-panny-marie-s-farou-a-hrbitovem-ve-svatoboru

Více informací o kostele je zde: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/svatobor-kostel-nanebevzeti-panny-marie

Menší fotoalbum Milana Sýkory je zde: http://milansykora.net/2009/svatobor.html

Rubriky: Kultura, Náboženství, Oznámení | Štítky: , , , , , , , | Napsat komentář

Proč jsem (zatím?) nepodepsal petici Odduka 2018

Jak již proběhlo tiskem a dalšími sdělovacími prostředky, vznikla skupina křesťanů sestavila petici, v níž žádá současného papeže Františka (Jorge Bergoglia), aby poté, co nynější pražský arcibiskup Jaroslav (Dominik) Duka OP při příležitosti svých 75. narozenin podá demisi (dle kanonického práva Římskokatolické církve je to jeho povinnost), jeho mandát nebyl prodloužen (a byl jmenován jiný pražský arcibiskup).

Současně vznikla petice, která žádá opak. tj. aby papež Dukův mandát prodloužil.

Jaké jsou argumenty jejich autorů, si můžete přečíst na webových stránkách obou petic.

A, přiznejme si to, pod druhou z petic je podstatně víc podpisů než pod tou první. Což mě netěší, ale prostě je to tak. Pokračování textu

Rubriky: Náboženství, Petice, Politika a podobné jevy | Štítky: , , | Napsat komentář

Dva nekrology

Dva nekrology, žel kvůli nedostatku času jen velmi stručně.

Dne 22. ledna 2018 zemřela americká spisovatelka Ursula K. Le Guin, známá jako autorka románů žánru sci-fi, některé ale sahají (zabrušují, jak by řekl Míla Rozner) i do žánru fantasy, byla i autorkou několika knih pro děti. Osobně jsem četl její román Vyděděnec a povídku Ti, co odcházejí z města Omelas. O něco podrobnější nekrolog lze najít na webu Anarchistické federace.

Dne 23. ledna 2018 zemřel Hugh Masekela, jihoafrický trumpetista. Oznámilo to mj. Svobodné rádio Cáhlov, které mu svou vzpomínku věnovalo na svém webu: https://www.frf.at/2018/01/zum-ableben-von-hugh-masekela/ – a v době, kdy píšu tento článek běží (od 20 do 22 hodin) v onom rádiu pořad věnovaný jeho památce. . Reprízován bude v sobotu 27. ledna 2018 od 16 hodin a v neděli 28. ledna 2018 od 12 hodin. Na FM éteru to v našich končinách nechytíte, ale na Mezisíti laďte frf.at.

Čest jejich památce

Žel nemám čas rozepisovat se podrobněji, obě jména lze najít ve Wikipedii, v tomto případě i v její české verzi (byť ty cizojazyčné jsou mnohem podrobnější)

Poznámka | Posted on by | Štítky: , , | Napsat komentář

Šok! První stejnopohlavní manželství v Rusku úředně uznáno!

330px-Tvrain.svgJe to titulek skoro jako z Aeronetu (pravda, k tomu, aby to bylo dokonalé, v něm chybí nějaká ta zmínka o iluminátech, zednářích či Bilderbergu), ale za zmínku tato zpráva stojí (a dnes fakt není ani Silvestr ani Apríl…). Dvěma pánům se v Rusku, ano v oné zemi, kde má tak velký vliv poměrně dost homofobní Ruská pravoslavná církev a kde existují různá omezení vůči sexuálním (obecněji genderovým – obsah závorky doplněn 2018-01-28) menšinám, podařilo docílit toho, aby bylo oficiálně uznáno jejich manželství. A to přesto, že na Rusi takový svazek nelze uzavřít ani omylem. Informovala o tom ruská televizní stanice Déšť (Dožď, Дождь). Pokračování textu

Rubriky: Úšklebky, Politika a podobné jevy, Právo a spravedlnost (ne však stejnojmenná strana!) | Štítky: , , , , , , , , | Napsat komentář

Druhé kolo prasodentských voleb 2018 před námi

Tak krásně čistou lilií pan Drahoš fakt není - ale přesto mu to chci hodit... Fotka byla pořízena 22. června 2017 cestou z Cimy Parì nad Ledrenským údolím

Tak krásně čistou lilií pan Drahoš fakt není – ale přesto „mu to chci hodit“… Fotka byla pořízena 22. června 2017 cestou z Cimy Parì dolů do Ledrenského údolí

Kdo se stane prasodentem? Zatím nejasno. Průzkumy hovoří, že je to půl na půl. Jeden kandidát má (i finanční) podporu od pěkně zazobaných lidí. Bude to něco za něco? Možná. Jenže o tom druhém a o financování jeho kampaně nevíme zhola nic. On totiž žádnou kampaň nevede. A co ty plkáty, pardón, plakáty? To on nic, to jen jakýsi spolek zvaný příznačně Přátelé Miloše Zemana (co je to zač a kdo za tím stojí, najdete například ve Wikipedii: https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%A1tel%C3%A9_Milo%C5%A1e_Zemana). Pokračování textu

Rubriky: Úšklebky, Politika a podobné jevy | Štítky: , , , | Napsat komentář

Blíží se první kolo druhé přímé volby „hlavy státu“

Ano, už je to tak, v pátek a v sobotu opět budeme mít možnost řádně pohřbít svůj hlas v krabici, jež nese příznačný název volební urna. Podruhé v historii nám bude poskytnuta možnost vybrat si jednoho z kandidátů na prasodenta repfujbliky, tj. na tzv. „hlavu státu“. Uvozovky v předchozí větě jsou úmyslné. Ten pán (žena se do klání tentokrát nezapojila žel žádná), který na tom tzv. „Hradě“ sedí, zas tak moc pravomocí nemá, takže svět se úplně nezboří, ať už tam bude kdokoliv. I když – s určitými výhradami.

Prasodent před úpravou

Prasodent před úpravou

Upravený letáček MZ

Pokračování textu

Rubriky: Politika a podobné jevy | Štítky: , , , , , , , , , , , , , | Napsat komentář

NG v Praze začala zpřístupňovat své umělecké poklady

Jak uvedly Novinky.cz (a možná ještě někdo další), pražská Národní galérka, pardón, galerie, začala zpřístupňovat umělecká díla, která má ve svých sbírkách, v digitální podobě pro širokou veřejnost. Ve velmi slušném rozlišení tam budou k vidění aspoň ty obrazy, které již nejsou chráněny autorskými právy, tj. ty, od smrti jejichž autorů uplynulo již více než sedmdesát let. Ta, které chráněny jsou (například dílo Pabla Picassa či Františka Kupky), budou zatím (zřejmě do vypršení copyrightu) přístupné pouze v podobě náhledových fotografií.

A kde že bude možné si ty obrazy prohlédnout? Na webu http://sbirky.ngprague.cz/. Například Dürerovu Růžencovou slavnost (jeden z nejslavnějších obrazů, jež se ve sbírkách pražské NG nacházejí) najdete zde: http://sbirky.ngprague.cz/dielo/CZE:NG.O_1552.

Nutno ovšem upozornit, že vše je teprve v začátcích – doposud bylo takto zpřístupněno pouhých cca 300 obrazů ze zamýšlených až 4000. Doufejme tedy, že Národní galérka sebou hodí a ve zpřístupňování svých sbírek bude nadále úspěšně pokračovat.

Zdroj zprávy: https://www.novinky.cz/kultura/459068-poklady-narodni-galerie-k-volnemu-pouziti.html

Rubriky: Kultura | Štítky: , , , | Napsat komentář

PF 2018

Všem čtenářům a čtenářkám tohoto blogu, jakož i všem jejich blízkým i dalekým (ale nejen jim, nýbrž všem lidem dobré vůle) přeji vše nejlepší do roku 2018.

PF 2018

PF 2018

Pokračování textu

Rubriky: Přání | Štítky: , , | Napsat komentář

Co možná říká příběh mudrců od východu

Ten pohled známe snad všichni. Uprostřed scény stojí chlév – starý, chátrající. Přední stěna už chybí, takže je vidět dovnitř. A tam jesle se senem, v nich leží novorozené dítě, malý Ježíšek. Hned vedle spatříme Marii a Josefa, někde u zadní stěny možná volka a oslíka. Krajinu ozařuje jasná hvězda, někde nad stájí se vznášejí andělé. Z okolí se scházejí pastýři s ovcemi. Možná i s jiným zvířectvem, někdy spatříme hovězí dobytek, někdy i husy nebo slepice, ovce však nechybí prakticky nikdy. A konečně se jdou na tuto neobvyklou podobu lidského zrození podívat i další obyvatelé z idylického městečka na pozadí.

Ale teď pozor! Kdo se to tak rychle vetřel mezi příchozí z okolí a přiblížil se až k samotnému místu zrození? Vidíme tři jezdce. Jeden se veze na koni, druhý na slonu, třetí na velbloudu. Ještě malý okamžik, než seskočí ze sedel a k nohám sotva zrozeného dítěte složí své dary. A hvězda dál září, andělé se vznášejí, vyzpěvují do náhle prozářené noci a novorozené dítě leží na seně. Za chvíli asi bude potřebovat přebalit, protože i ten největší velikán lidských dějin začínal svůj pobyt na této Zemi jako bezmocný tvoreček, zcela závislý na péči druhých. Ale to už samozřejmě naše scéna nezachycuje – ono by to tu krásnou idylku tak trochu kazilo.

Potud popis výjevu, který známe z mnoha kostelních i domácích betlémů, výjev, který si již řadu generací spojujeme s Vánocemi, a to nejen těmi českými. A to i přes to, že celý výjev musíme poskládat z úryvků dvou evangelií – a ani potom tam nenajdeme vše.

Největší část celého výjevu hledejme v Lukášově evangeliu. Tam najdeme příchod Marie a Josefa do Betléma, marné shánění ubytování a porod v chlévě. Následuje zpěv andělů a příchod pastýřů. Pak děj poposkočí o osm dní, Ježíšek je dle židovských zvyklostí obřezán, vzápětí se ocitneme na konci Mariina šestinedělí (v kralickém překladu je použit výraz „…A když se naplnili dnové očišťování Marie podlé zákona Mojžíšova…“), kdy bylo dítě doneseno do jeruzalémského chrámu, aby bylo předloženo knězi Simeonovi. A pak už se děj přeskočí téměř dvanáct let a pak rovnou do období Ježíšovy dospělosti. O třech jezdcích či dokonce králích nikde ani slovo.

Přesuňme se proto do evangelia Matoušova. Pokud jde o popis Ježíšova narození, je skoupé. Dozvíme se tam pouze to, že se odehrálo v Betlémě. Příběh mudrců, kteří se novorozenému Ježíškovi přišli poklonit, však je zde vylíčen poměrně barvitě – ještě se k němu vrátíme. Ani zde se však nedozvíme, jak se jmenovali, a dokonce ani to, že byli tři – to se do církevní tradice dostalo až později. Výslovně o třech mudrcích se jako první zmiňuje Órigenés1 na počátku 3. století. Odkud si tento počet odvodil, se už asi nedozvíme, jako nejpravděpodobnější se zdá, že jej k němu přivedl počet darů, které betlémskému dítěti přinesli. To, že mělo jít o krále, se poprvé objevilo u svatého Caesaria z Arles v 6. století. Ani zde nevíme, jak k tomuto závěru došel – někdy se má za to, že na základě desátého verše ze 72. žalmu: „Králové při moři a z ostrovů pocty mu přinesou, králové Šebejští a Sabejští dary obětovati budou.“ Jména Kašpar, Melichar a Baltazar se objevují v lidových vyprávěních asi v 7. století, najdeme je i v Ravenně na freskách vytvořených někdy po roce 560. Na jakých zvířatech oni mudrci – či králové – přijeli, má nejspíš původ v tradici ještě mladší.

Vraťme se však zpět k příběhu mudrců, jak jej zaznamenává druhá kapitola Matoušova evangelia. Stojí totiž za připomenutí, a to i přes to, že k idylce, která na nás dýchá z mnohých betlémů, má hodně daleko. Nebo možná právě proto.

Poprvé se s mudrci setkáváme v Jeruzalémě v situaci, kdy je tam zavedla hvězda, která se jim zjevila na východě. Jenže právě v Jeruzalémě se jim ztratila z očí. A tak se začali vyptávat, kde že se má narodit „židovský král“. Nebyla to nejšťastnější formulace, ale je možné, že zde „zapracovala“ jazyková bariéra. A jelikož nejen v Čechách se všechno rozkecá, jejich vyptávání se doneslo až k Herodovi, tehdejšímu králi Judeje (byť podřízenému tehdejšímu římskému impériu).

Toho skutečnost, že by se mu snad měl narodit konkurent, znepokojila. Proto se poradil s velekněžími a ti si vzpomněli, že prorok Micheáš (Mich. 5, 2) se zmiňuje o Betlémě. Povolal si tedy mudrce k sobě, požádal je, aby se do Betléma vypravili, a až se budou vracet, aby mu dali přesnější zprávy, protože i on by se chtěl tomu dítěti poklonit. Měl samozřejmě jiné úmysly. Jinak by nebylo nic jednoduššího než se vydat na cestu s mudrci a poklonit se společně. Nebyla by to příliš náročná výprava – z Jeruzaléma do Betléma je něco kolem deseti kilometrů. Jenže i mudrci mají někdy své dny, a tak jim Herodovo přání nijak divné nepřipadalo. Vydali se tedy do Betléma, zanechali dítěti dary – zlato, kadidlo a myrhu – a už už se chystali vrátit, když ve snu dostali pokyn, aby se Herodovi vyhnuli. Domů se tedy vydali jinou cestou.

Ve stejnou dobu měl sen i Josef. Anděl mu řekl, aby vstal, vzal rodinu a uprchl do Egypta, protože Herodes chce dítě zabít. Josef poslechl – a ještě téže noci se rodina vytratila.

Za jak dlouho si Herodes uvědomil, že se mudrců nedočká, v evangeliu napsáno není. Ale když už mu to došlo, dal v Betlémě pro jistotu povraždit všechny chlapce ve věku do dvou let. Kolik těch zavražděných dětí bylo, není v evangeliu uvedeno; středověcí autoři uvádějí až 144 tisíc obětí. Moderní historici jsou mnohem střídmější: s ohledem na tehdejší počet obyvatel jejich odhady hovoří maximálně o desítkách zabitých chlapců.

Když později Herodes zemřel, dostal Josef pokyn k návratu. Když však uslyšel, že v Judeji panuje Herodův syn Archelaos (Mt. 1, 23), usadil se raději v galilejském Nazaretu (asi 140 km severně od Jeruzaléma), kam moc judského panovníka už nesahala.

Jenže pozor! Tady něco „neštymuje“. Jak to – „usadila se“? Nebydlela tam už před Ježíšovým narozením? Podle Lukášova evengelia (Lk. 1, 26) ano. A není divné ještě něco jiného? Zkusme si příběhy z Lukášova a Matoušova evangelia „sesadit“ dohromady.

Zopakujme si, že podle Lukášova evangelia byl Ježíšek osm dní po narození obřezán, poté, na konci Mariina šestinedělí, nějakých 40 dní po narození, byl zasvěcen v jeruzalémském chrámu2. A poté se – rovněž podle Lukášova evangelia – se rodina vrátila do Nazareta.

Jak dlouho po Ježíšově narození mudrci přišli, se v Bibli nedočteme. Pokud by tomu tak bylo v prvních čtyřiceti dnech, v Betlémě by rodinu sice možná zastihli. Jenže pokud ta by bezprostředně poté uprchla do Egypta (zhruba 500 kilometrů tam a 500 zpátky), jak by se stihla vrátit, aby v předepsaný čas nechala dítě zasvětit v jeruzalémském chrámu? Zejména uvážíme-li že tam nějakou dobu pobývali, než to hlavní nebezpečí pomine, tedy než Herodes zemře.

Naopak v případě, že by mudrci do Betléma dorazili až po Ježíšově uvedení do chrámu, Svatou rodinu by tam už nezastihli – podle Lukášova evangelia se totiž bezprostředně po setkání se Simeonem vrátila do Nazareta.

Zkrátka a dobře popisy prvních dnů Ježíšova života, pokud bychom je chtěli brát jako přesný popis událostí, si v některých bodech navzájem protiřečí.

Neklesejme však na mysli. Ty příběhy svůj smysl mají – jen v nich nehledejme přesnou kroniku, i když mnohé z nich vznikly na základě skutečných událostí a někdy nás přivedou na jejich stopu.

Vezměme si zrovna postavy mudrců. V evangeliu se o nich píše jen to, že přišli „od východu“ – pozdější legendy tvrdí, že to mohli být perští hvězdopravci, kněží náboženství Zarathuštrova. Pokud by ale přišli z větší dálky, mohli to klidně být třeba hinduisté či buddhisté – v Ježíšově době všechna tato náboženství již existovala. Když se dověděli, že se rodí někdo, kdo přinese něco nového, stáli před volbou, jak se zachovat. Mohli Ježíšovo narození vnímat jako příchod konkurenta jejich dosavadního náboženství. Jako hrozbu. Jenže to oni neudělali. Jim možná došlo, že některé podněty, které nově zrozený duchovní učitel přinese, možná budou zajímavé i pro jejich dosavadní náboženství, a to zrození pochopili jako příležitost. A podle toho se zachovali. A kdo ví, zda z nich mudrce nedělalo právě toto.

Dokážeme i my přijmout nové podnětné myšlenky, dokážeme si připustit, že kdosi může přijít s něčím novým? A pokud „to nové“ náhodou narušuje naše ustálená myšlenková schémata, co s tím uděláme? Odmítneme to šmahem (je to tak trochu v lidské přirozenosti), nebo věnujeme aspoň část svého drahocenného času přemýšlení nad tím, zda by tam nemohl být aspoň kousek pravdy?

Opakem je v našem příběhu Herodes, který v čerstvě narozeném Ježíši viděl právě hrozbu pro svůj trůn či pro trůn svých potomků. Neoprávněně, jak se později ukázalo. Protože ten, který se v chlévě narodil, se později za Krále prohlásil – ale rovnou s dodatkem, že jeho království není z tohoto světa. Že podstata jeho panování je jiná než ta pozemská. Jenže než se toto stihlo projevit, byla betlémská nemluvňata povražděna a krátce nato zemřel i sám Herodes. A že skutečné hrozby přicházely odjinud, se ukázalo až o řadu desetiletí později.

Asi to není první podobný příběh, kdy někdo, kdo se má z něčeho strach, ublíží nevinným. A obávám se, že není podobným příběhem ani zdaleka posledním. Obávám se, že někdy se může obětí číchsi obav stát kdokoliv z nás.

A pokud nebudeme pozorní a nedokážeme rozeznat, co je hrozbou, co příležitostí a co může být obojím – třeba i v závislosti na tom, jak se k tomu postavíme – může nám hrozit i to, že se i my staneme spoluviníky utrpení druhých. A uvědomíme si to, až když bude pozdě to nějak napravit.

Ze srdce přeji nám všem, aby se nám podobný osud vyhnul.

Miloš Hlávka

1Órigenés, který žil v letech 185 až 253, byl řecký církevní učitel a teolog. Pocházel z Alexandrie z křesťanské rodiny (jeho otec Leonidas zemřel v roce 202 mučednickou smrtí), později se v Césareji zabýval výkladem Bible kněžím. Během pronásledování za císaře Decia utrpěl četná znamení, kterým později – pravděpodobně v roce 253 (někdy ovšem bývá zmiňován i rok 251) – podlehl. Součástí jeho životopisu je i jedna pikantérie: nechal se dobrovolně vykleštit. Více informací lze najít například ve Wikipedii na adrese https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%93rigen%C3%A9s.

2Tuto událost si například Římskokatolická církev připomíná na Hromnice, tj. 2. února.

Napsáno pro vánoční číslo Novoknínského zpravodaje (12/2017), v něm i uveřejněno.

P.S.

Ještě přidám poznámku, která se mi do textu pro Novoknínský zpravodaj jaksi nevešla (myslím, že ty moje články jsou i tak dlouhé až až, navíc se samotnými „Třemi králi“ (či přesněji mudrci) přímo nesouvisela, jen s tím výše zmíněným Órigenem. Na tohoto církevního učitele, přesněji na onu „pikantérii“ z jeho života, zřejmě naráží Sergej Kalugin ve svém poněkud ironickém Kajícném žalmu neboli Stepní lilii (Kalugin se přitom považuje za pravoslavného křesťana, v jeho písničkách je často vidět pokora a náboženské vytržení, duchovně hluboké verše, tak i ironie či sebeironie a nadhled, v tomto případě máme co do činění s tím druhým případem), věnované právě oné části těla, o niž se Órigenés nechal připravit. Písničku si lze poslechnout například zde: https://www.youtube.com/watch?v=OYajXZeAswY. Text lze najít například zde: http://orgius.ru/txt/lilija.html.

Rubriky: Náboženství | Štítky: , , , , , | Napsat komentář